Organizator:

TEKNISKA POLSKA
Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o. o.
ul. Łabędzka 9-9A
44-121 Gliwice

tel. +48 32 33 111 06 ÷ 09
web: www.tekniska.pl

Sprawy organizacyjno-techniczne:

konferencja@cybertek.com.pl

Polityka prywatności